Hea õpetaja!

Lõime projekti kodulehe selleks, et meie kahe-aastast Erasmus+ õpirändeprojekti igakülgselt kajastada.

Ajaveebis kirjutame, mida õpirändel nägime-kuulsime, ning arutleme meile oluliste õppimise ja õpetamisega seotud teemade üle.

Kuude õpimappi koondame lõimitud ja kombineeritud aineõpet toetava õppevara, mida projekti käigus vabaks kasutamiseks jooksvalt juurde loome.Teema materjalid avalikuks septembris 2019.

Samuti kirjutame selle projekti jooksul valmis „Muutuva õpikäsituse nipiraamatu heale õpetajale“, millesse koondame oma praegused teadmised, teadlaste ja ekspertide nõuanded ning valiku uutest teadmistest, mida õpiränded meile andsid.

Meil on väga hea meel, kui Sa meiega kaasa mõtled!

Parimate soovidega,

Tartu Tamme gümnaasiumi õpirändajad

 2019. aasta suve hakul Otepääl