Hea õpetaja!

Lõime projekti kodulehe selleks, et meie kahe-aastast Ersmus+ õpirändeprojekti igakülgselt kajastada.

Ajaveebis kirjutame, mida õpirändel nägime-kuulsime, ning arutleme meile oluliste õppimise ja õpetamisega seotud teemade üle.

Kuude õpimappi koondame lõimitud ja kombineeritud aineõpet toetava õppevara, mida projekti käigus vabaks kasutamiseks jooksvalt juurde loome.

2019. aasta suvel kirjutame üheskoos valmis veebipõhise „Muutuva õpikäsituse nipiraamatu heale õpetajale“, kus jagame lahkelt kõike kasulikku, mida õpirännetel ise juurde oleme õppinud.

Meil on väga hea meel, kui Sa meiega kaasa mõtled!

Parimate soovidega,

Tartu Tamme gümnaasiumi õpirändajad

 2019. aasta suve hakul Otepääl