Siirdeharidus

posted in: Budapest | 0

Kui see mõte pole nüüd kuskil varem kõlanud: võiks võtta kasutusele mõiste „siirdeharidus“. Pahupidi pööratuna poleks ehk nii hea  – „haridussiirdest“ kumaks läbi vanamoodne tarkuste pähe kallamine õpilastele. Siirdehariduse tähendus oleks aga sarnane siirdemeditsiiniga: alusteaduste saavutuste rakendamine praktilisse meditsiini. Seega, siirdeharidus oleks  värskete teadussaavutuste rakendamine praktilisse haridustöösse. Muidugi tehakse seda pedagoogikateaduse puhul, ent siinkohal pean silmas tänapäeva mistahes eriala avastuste, katsetuste, leitud kasutusvaldkondade ja ideede eakohast selgitamist koolis. Kooliõpikutesse jm õppematerjalidesse jõuavad need paraku teatud ajalise nihkega.

Õpime Budapestis tundma biomeditsiini ettevõtte LabMagister tegemisi ja igapäevatööd. Lisaks oma arendusvaldkondade teoreetilisele tutvustamisele pakuvad lahked teadlased-praktikud meile väga sisukaid võimalusi ka ise praktilisi võtteid ja töid proovida. Mitmete ravimi- ja tehnoloogiafirmade ning kliinikute partnerina tegeleb LabMagister peamiselt ravimite väljatöötamise prekliiniliste (sh loom-) katsete ning vere ja reproduktiivbioloogiliste (sperma kvaliteedi) analüüsidega. Seega, sertifiteeritud laborina annavadki nemad lähteandmed arstidele patsientide edasiseks raviks või ravimifirmadele kinnituse mõne ravimi väljatöötamisega jätkamise mõttekusest. Et meie kui  külalised seejuures midagi ära ei  rikuks ega ka endale kahju teeks, täidame parajalt rangeid ettevaatusabinõusid, kasutame kaitsevahendeid. Seega saame osa kaasaegse labori tööst, nii nagu see igapäevaselt käib. Siin pole õpetamisele omaseid lihtsustusi ega „mänguasju“ – kõik on päris.

Töövahendid, töövõtted, järjest täiustuvad meetodid ja vastav teoreetiline taust ongi see, mida katsetades ja süvenedes püüame kooliõpilastele arusaadavaks selgituseks koostada. Usume küll, et õpetajate kui ühtlasi erialainimeste „läbiseeditud“ keerukavõitu teadus väärib regulaarset haridusse „siirdamist“. Etteruttavalt patenteerime siinkohal siirdehariduse mõiste ja vastava portaali loomise mõtte 🙂