Loodud õppevara tutvustab Eesti üldhariduskoolide õppekavasse tavapäraselt mitte kuuluvaid teemasid, kaasaegse biomeditsiini ja farmakoloogia paari levinud meetodit. Tegu on õpilastele ilmselt üsna keerukate, kuid samas igapäevaeluga hästi seotud teemadega, mille mõistmiseks õpirändel külastatud laboris tegid õpetajadki teatud jõupingutusi.  Loodud õppevara kuulub ühe moodulina Tamme gümnaasiumi loodus- ja meditsiini õppesuundade  biotehnoloogia kohustuslikku kursusesse, kaasajastades selle sisu ja loodetavasti õpimotivatsiooni tõstes. Õppevara on iga-aastaselt kättesaadav ja kasutusel ka nende õpilaste jaoks loodud Moodle e-kursuses.

Õpirändel farmakoloogia ja biomeditsiini laboris kogutud teadmisest ja praktilistest oskustest valmis üks uus, seni tervikkursuses käsitlemata peatükk kooli biotehnoloogia erikursuse õpetamiseks: “In vitro farmakoloogia ja biomeditsiiniliste analüüside näiteid”. Kuna sealne õpe oli enamjaolt praktilist laadi, täiendati peatükki (kursuse moodulit) hiljem juurde otsitud teoreetilise osaga.

Moodulites antakse ülevaade reproduktiivmeditsiinis olulisest sperma kvaliteedinäitajatest ning farmakoloogias ravimite väljatöötamisel sageli läbiviidavatest uuringutest organvannides.

Need teemad olid siiani eestikeelses üldhariduse õppematerjalides kajastamata.

  • Sissejuhatuseks biotehnoloogiasse on lisatud mujalt koondatud õppematerjalid.
  • E-kursuse moodul: moodle.hitsa.ee (vajalik kasutajaks registreerumine).Seejärel otsida kursust Biotehnoloogia2_TammeG_Erasmus , millele saab avalikkus külalisena ligi.