Itaalia ülikoolilinnas Bolognas toimunud õpirändes käisid eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning haridustehnoloog. Antud õpirände raames osaleti kursusel “IKT ja uute tehnoloogiate lõimimine õpetamisesse ja haridusse”. (“Integrating ICT and new technologies into teaching and education”)

Valikkursus “Kirjandus ja film”, mis toob õpilasteni kahe eri valdkonna ühisosa, sai tänu sellele õpirändele juurde e-kursusena ühe mooduli, mis koosneb neljast osast ning mis sisaldab Bolognas õpitud tehnoloogiaid.

  • Maailma filmiajalugu
  • Esitlus Eesti filmi ajaloost (tööleht ja tööde näidised)
  • Storyboard luuletuse põhjal (tööleht)
  • Filmi ja raamatu tegelaste suhete võrdlus “Pilveatlase” põhjal
  • Tööleht lensoo create

E-kursuse “Kirjandus ja film” üks moodul

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=25177

Kõigil on võimalik kursusega tutvuda, kasutades külalisjuurdepääsu, selleks on vaja sisestada parool “Kirj&Film”

Valikkursus “Kirjandus ja film” keskendub kirjanduse ja filmi kokkupuutepunktidele. Kursuse eesmärk on anda põhiteadmised filmikunstist ning selle mõjust vaatajale. Tutvustatakse filmi valmimiskäiku, õpetatakse filmi- ja kirjandusteose keele mõistmist. Võrreldakse kirjandusteoseid ja nende põhjal valminud filme. Kirjutatakse kirjandusteose katkendi põhjal lühistsenaarium ja filmitakse selle järgi rühmatööna lühifilm.

Antud moodul koosneb neljast iseseisvast teemast:

  • Maailma filmiajalugu;
  • Eesti filmiajalugu;
  • Teksti põhjal visuaalse loo jutustamine;
  • Filmi ja raamatu võrdlus “Pilveatlase” põhjal.

Iga teema alla on koondatud esitlusmaterjalid, samuti tööjuhend õpilasele. Mõnel juhul toimub ülesannete esitame Moodle’i keskkonnas, mõnel juhul tunnis või muud keskkonda kasutades.