Tänapäeva noored on aktiivselt kaasatud keskkonnaprobleemide lahendamisse (Greta Thunbergi kliimastreigid). Samuti peavad nad info ülekülluses oskama hinnata allika usaldusväärsust, infot edastama ja oma väiteid kaitsma.

Käesolev õppeplaan kestab neli akadeemilist tundi. Sellega saavad noored ülevaate kuuest keskkonnaprobleemist, koos grupiga otsivad ühele nendest lahendusi, kasutades usaldusväärseid allikaid, teevad sellest esitluse ja kaitsevad pärast esitlust oma väiteid.

  • Kaust, kust nad saavad tööülesanded
  • Kaust, kuhu nad panevad lingid allikatele
  • Kaust, kuhu laevad üles oma esitlused