Gümnaasiumiastmes tuleb õpilastel kirjutada arvukalt erinevaid kompositsioone, muu hulgas ka kirjandusteoste arvustusi ja uurimistöid, mis nõuavad küllalt head teadusstiili tundmist. Akadeemiline kirjutamismeisterlikkus ei ole teadagi kerge tulema, aga selge ja tabav keelekasutus tasub end ära igas eluvaldkonnas.

Kõige nõudlikumad akadeemilised tekstid on teadagi  dissertatsioonid, uurimisraportid ning teaduskirjanduse analüüsid, kuid oskus arutleda, analüüsida ning veenda tuleb kasuks ka eksamiesseed kirjutades või näiteks ülikoolile motivatsioonikirja koostades. Samuti on kirjalik eneseväljendusoskus nõutud tööturul.

Hea kirjakeele tunneb ära läbi terviklikkuse, sidususe ning argumenteerituse. Head kirjutajat iseloomustab vastutustundlikkus ja keelekasutuse korrektsus. Lugejat rõõmustab kindlasti ka kirjutatu välimus ja vormistus. Kõike seda on võimalik õppida, kui vaid huvi ja tahet jätkub.

„Akadeemilise kirjutamise keel ja stiil“ on valikkursus keeleeksamiks valmistujale edasijõudnud tasemel.  Kursuse eesmärgiks on arendada keeleõppijate akadeemilist kirjutamisoskust alates lausete moodustamisest kuni terviktekstideni välja.  Kursuse käigus õpitakse kirjutama jutustavaid, võrdlevaid ja vastandavaid ning arutlevaid eksamiesseesid. Eraldi tähelepanu pööratakse akadeemilisele (n)etiketile, refereerimisele, tsiteerimisele ning korrektsele viitamisele.

„Akadeemilise kirjutamise keel ja stiil“ on pilootkursus, kus õpetaja ja õpilased katsetavad üheskoos auditoorse ja e-õppe kombineerimise võimalusi. Sel viisil muudetakse õppetöö paindlikumaks, arendatakse õpilaste õpioskusi ning suurendatakse keeleõppija autonoomsust. Kursus koosneb viiest moodulist: lausete moodustamine, sisu- ja sidelõikude koostamine, terviktekstide kirjutamine, eksamiesseed ning reflektsioon. Kursuse Moodle’i lehele pääseb  siit. Külalise parool on “Academic”.