Lõimitud ja kombineeritud aineõpe ning kaasaegsed õpetamisstrateegiad

Oleme loodud õppevara koondanud  kuude õpimappi, millel nimed viitavad Tamme gümnaasiumi teise õpirändeprojekti sihtriikidele. Iga õpimapp koosneb kolmest osast: sissejuhatus, materjalid ja Moodle. Esimeses osas antakse loodud õppevara kohta üldine ülevaade. Teises osas esitatakse õppevaraga seotud materjalide näiteid ning kolmandas osas võimaldatakse külastajal heita pilk lõimitud aineõppe materjalidele Moodle’i  keskkonnas. Kuna tegemist on  praktilise õppevaraga, mida selle loojad ise oma igapäevatöös praktiliselt kasutavad, võiks see huvi pakkuda ka teistele õpetajatele, kas siis ise kasutamiseks või eeskuju võtmiseks.

Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)