Lõimitud ja kombineeritud aineõpe ning kaasaegsed õpetamisstrateegiad

Oleme koondanud selle projekti tulemusel loodud õppevara kuude õpimappi, mis on saanud oma nimed kuue sihtriigi järgi, kuhu õpiränded meie õpetajaid viisid. Iga õpimapp koosneb kolmest osast: sissejuhatus, materjalid ja Moodle.  Esimeses osas antakse loodud õppevara kohta üldine ülevaade. Teises osas esitatakse õppevaraga seotud materjalide näiteid  ning kolmandas osas kirjeldatakse lähemalt, mida kujutab endast lõimitud aineõppe moodul Moodle’i  keskkonnas.  Kuna tegemist on  õppevaraga, mida õpirändel käinud õpetajad ise oma igapäevatöös praktiliselt kasutavad, siis võiks see huvi pakkuda ka teistele õpetajatele. Teeme materjalid avalikuks 2019. aasta sügisel ja Creative Commonsi litsents annab õppevarale vaba ligipääsu kõigile, kes selle vastu huvi tunnevad.