17. – 23. märtsini 2019. a toimus selle projekti kolmas hariduslik õppekäik, mille käigus viis koolitusfirma English Matters füüsikaõpetaja Agnes Vaski ja bioloogia õpetaja Ott Maidre Islandi pealinna Reykjavikki.

Kõik osalejad said väga hea ülevaate Islandi haridussüsteemist ning õppisid lähemalt tundma Háaleitisskóli põhikooli, Sundi keskkooli ja Flensborgi keskkooli Hafnarfirðis.

Islandi koolisüsteem rõhutab õpilase enesejuhtimise olulisust õppeprotsessis. Õpilane õpib, õpetaja suunab ja varustab õpilasi vajalike õppematerjalidega. Õppekeskkond on stressivaba ja sujuv, vastavalt õpilase edasijõudmisele.

Suur osa Islandi keskkoolidest on läinud üle kursusepõhisele õppele. Ei ole klasse, vaid on ained, mida õpilased valivad nii, nagu seda teevad üliõpilased Eesti ülikoolides. Kursusepõhine süsteem kaotab õpilaste jaoks küll ühtse klassivaimu, aga tagab rahulikuma õpikeskkonna.

Koole külastades sai selgeks, et  Islandi haridussüsteem võimaldab koolidel ise oma õppekavu kujundada, et tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja vähendada koolist väljalangevust. Selline radikaalne muutus näitab,  et kui süsteem ei tööta, siis tuleb seda muuta nii, et prioriteediks on inimene, mitte abstraktne mõte.