Itaalia keelest ja emakeeleõpetusest mujal maailmas

posted in: Bologna | 0

ERASMUS+ koolituse ajal käisime ka Firenzes, unustamatuid muljeid jätnud linnas. Itaalia kultuuriloos ja keele kujunemises on mõlemal linnal, nii Firenzel kui osalt ka Bolognal väga oluline roll: nimelt elas kuulus renessansikirjanik Dante Aligieri Firenzes, kuid oma loomingus, eelkõige „Infernos“ tegi … Read More

Muutunud õpikäsitus ja IKT töövahendid

posted in: Bologna | 0

Kursuse  “Integrating ICT and new technologies into teaching and education”  esimesel päeval tutvusime erinevate multimeedia töövahenditega ning arutasime koos, kuidas multimeedia sobitub kaasaja haridusse ning tänasesse koolitundi. Kõigepealt töövahenditest. Tutvusime nelja töövahendiga. Meie grupp on küllaltki suur ning on täiesti võrreldav meie kooli õpilasrühmadega – … Read More

Uued tuuled võõrkeeleõppes

posted in: Málaga | 0

Võõrkeelte õppimine ja õpetamine ei ole kaugeltki enam eesmärk omaette. Keeleoskust vajatakse üha enam teiste ainete õppimiseks ja keeleõppe kaudu uuritakse keerulisi suhteid oma kultuuri, sihtkeele kultuuri ning maailma kultuuride vahel. Keelesoravuse kõrval pööratakse tähelepanu ka sotsiaalse vastutustunde arendamisele ning … Read More

Keeleõpetaja vaade keeleõppimisele

posted in: Málaga | 0

Keeleõpetaja jaoks tähendab õppijakesksus  vajadust sügavuti mõista, kuidas keelt õpitakse. Isiklik keeleõppimise kogemus, arusaam õpimotivatsiooni mitmetahulisusest  ja tahe end pidevalt edasi arendada annab  keeleõpetajale teadmised ja oskused, mis võimaldavad tal parimat nõu  anda kõigile motiveeritud keeleõppijatele. Motivatsioonil on keeleõppimisele tohutu … Read More

Õpirändest siiralt ja südamest

posted in: Málaga | 0

Kuidas rääkida rahvusvahelisest õpetajate õpirändest? Kahtlemata on see tõhus Euroopa ühtsuse tugevdamise meede ja kindlasti ka elustiil kogenud projektikirjutajatele. Samuti rõõmustavad arvukad koolitusfirmad, kes hea meelega õpirändajaid vastu võtavad. Eelkõige võidavad õpirändest aga need, keda kannustab professionaalne uudishimu, tahe end … Read More

Kogumisest ja kogemisest

posted in: Málaga | 0

Me kogume ja kogeme. Me omandame ja talletame teadmisi, vilumusi ja suutlikkust ning saavutame pädevused. Teisalt elame me läbi, mõtleme kaasa, võtame vastu ja samastame end sündivaga. Neil eesti kasvatusteadlase Tiiu Kuurme mõtetel põhineb kogu meie projekti idee — otsida … Read More

1 2