The single most powerful factor in affecting student learning outcomes after the students themselves is the teacher. An expert teacher is an agent of outstanding learning and achievement.  www.bellenglish.com

Sel suvel osales kahel Bell Teacher Campus inglise keele õpetajate suvekursusel Triin Lingiene. Kui esimene kursus keskendus keele õpetamise ja õppimisega seotud tõekspidamistele ja uurimistulemustele üleüldiselt, siis teine kursus oli hästi praktiline ja maalähedane. Mõlemad kursused inspireerisid esile kerkinud teemasid edasi uurima ning kogutud ideid ellu viima

Bell edendab kõike seda, mida keeleõpetajad hindavad: kõrged ootused õppijale, tulemuslikud õpistrateegiad, keeleõppija autonoomsus, õppimine suures valikus õpikeskkondades, õppimist toetav tagasiside ja elukestev õpe. Tähelepanu pöörati John Hattie murrangulisele uuringule nähtavast õppimisest ja õpetamisest ning õpetaja kui uue põlvkonna juhile. Kõlama jäid ka sellised märksõnad nagu süsteemne mõtlemine, õppimiskesksus ja õpetaja visioon ja enesemotivatsioon.

Mõlemad kursused kestsid kaks nädalat ja olid jaotatud põhikursuseks, töötubadeks, kultuurivestlusteks ja suure saali loenguteks.  Lisaks pakuti osalejatele välja põnevaid kultuuriüritusi (Shakespeare suveteater, Fitzwilliami muuseum) ning toimusid ka ekskurssioonid Londonisse ja Ely’sse.

Õpetaja professionaalsus

Kursuse eesmärgiks oli aidata haridusjuhtidel, õpetajate juhendajatel ja kogenud õpetajatel endil jõuda selgusele, millised õpetamismeetodid ja õpitegevused sobivad 21. sajandi keeleõppijatele kõige paremini. Teiseks uuriti,  mis teeb ühest õpetajast tõelise professionaali ja kuidas saab parimal võimalikul viisil arendada nii õpetaja didaktilist kui keelelist kompetentsi. Suuremat tähelepanu pöörati ka kaasaegsele inglise kõnekeelele, mis muutub teatavasti kõige kiiremini. Kursuse ingliskeelne tutvustus avaneb siin.

Keeleeksamiteks valmistumine

Kursuse eesmärgiks oli anda õpetajale oskused ja kindlustunne keeleeksamiteks valmistumisel (CAE, IELTS, riigieksam, jne.). Õppetundides keskenduti meetoditele ja strateegiatele, mis aitavad õpilastel saavutada häid tulemusi kõigis neljas osaoskuses.  Samuti tutvuti erinevate hindamismeetoditega ning õpiti ise testiülesandeid koostama. Loomuliku osana kuulus kursuse juurde ka õpetajate keeleoskuse arendamine.  Kursus ingliskeelne sisu avaneb siin