2018. a suvel sõitis Inglismaale inglise keele õpetaja Triin Lingiene, et osaleda kahel keeleõpetajate täiendkoolitusel: „Expert Teaching“ ja „Teaching Exam Classes“. Koolitused toimusid Cambridge’is ja need viis läbi Bell Teacher Campus.

Bell edendab kõike seda, mida keeleõpetajad üle kogu maailma väga hindavad: kõrged ootused keeleõppijale, tulemuslikud õpistrateegiad ja loominguline õpikeskkond. Seekord oli tulipunktis ka nähtav õpetamine ja õppimine (John Hattie  murrangulise uurimustöö järgi) ning õpetaja visiooni kujundamine.

Lisaks õppetööle väiksemates õpigruppides valitud teemade kaupa pakuti üle 100 õpetajale rohkem kui 20-st riigist rikkalikku kultuuriprogrammi, näiteks vabaõhuetendused Shakespeare’i suveteatris, kunstinäitused  Fitzwilliam’i muuseumis,  raamatuesitlused Cambridge University Press esinduskaupluses  ning ekskursioonid Londonisse ja ajaloolisesse Ely linnakesse. Väga põnev oli jalgsimatk Cranchester’i aleviku õunaaeda, kus omal ajal kogunesid teed jooma ja maailmaasju arutama Rupert Brooke (inglise luuletaja), Virginia Woolf (briti kirjanik ja feminist), Maynard Keynes (briti majandusteadlane) ning Bertrand Russell (inglise matemaatik, filosoof ja loogik).

Expert Teaching

Kursuse eesmärgiks oli aidata selgusele jõuda, millised õpetamismeetodid ja õpitegevused sobivad 21. sajandi keeleõppijatele kõige paremini. Teiseks uuriti,  mis vahe on kogenud keeleõpetajal ja eksperdil ning kuidas suurte muutuste ajastul “ellu jääda”.  Arutleti inglise keele kõige uuemate arengute üle ning tutvuti lähemalt kaasaegse briti kõnekeelega.

 

 

 

 

 

 

Teaching Exam Classes

Kursuse eesmärgiks oli anda õpetajale oskused ja kindlustunne õpilaste ettevalmistamisel nõudlike keeleeksamite sooritamiseks.  Muu hulgas keskenduti meetoditele ja strateegiatele, mis aitavad õpilastel saavutada häid tulemusi kõigis neljas osaoskuses.  Samuti tutvuti erinevate hindamismeetoditega ning õpiti ise eksamiülesandeid koostama. Loomuliku osana kuulus kursuse juurde professionaalse inglise keele praktika.