2018. a juulikuus sõidavad Inga Dunderdale ja Triin Lingiene Suurbritanniasse, et end täiendada Bell Teacher Campus inglise keele õpetajate suvekursustel Teaching Exam Classes ja Expert Teaching.

Bell edendab kõike seda, mida keeleõpetajad hindavad: kõrged ootused õppijale, tulemuslikud õpistrateegiad, keeleõppija autonoomsus, õppimine suures valikus õpikeskkondades, õppimist toetav tagasiside ja elukestev õpe.