The single most powerful factor in affecting student learning outcomes after the students themselves is the teacher. An expert teacher is an agent of outstanding learning and achievement.  www.bellenglish.com

Suvi viis inglise keele õpetaja Triin Lingiene õpirändele Inglismaale, kus tal avanes võimalus osaleda kahel Bell Teacher Campus täiendkoolitusel: Expert Teaching jaTeaching Exam Classes.

Bell edendab kõike seda, mida keeleõpetajad üle kogu maailma tõsiselt hindavad: kõrged ootused keeleõppijale, tulemuslikud õpistrateegiad ja loominguline õpikeskkond. Seekord oli tulipunktis ka John Hattie  murranguline uurimustöö õppimise ja õpetamise nähtavaks tegemisest ning õpetaja visioon. Väideti, et muutuva õpikäsituse tormituultes võiks õpetaja mõelda endast kui uue ajastu tippjuhist, kes mõtleb süsteemselt ja laseb keeleõppijatel end ise juhtida.

Lisaks õppetööle väiksemates õpigruppides pakuti kõigile osalejatele (üle 100 õpetaja rohkem kui 20-st riigist) rikkalikku kultuuriprogrammi, millesse kuulusid vabaõhuetendused Shakespeare’i suveteatris, kunstinäitused  Fitzwilliam’i muuseumis,  raamatuesitlused Cambridge University Press esinduskaupluses  ning ekskursioonid Londonisse ja Ely linnakesse. Väga põnev oli jalgsimatk Cranchester’i aleviku õunaaeda, kus omal ajal kogunesid teed jooma ja maailmaasju arutama Rupert Brooke (inglise luuletaja), Virginia Woolf (briti kirjanik ja feminist), Maynard Keynes (briti majandusteadlane) ning Bertrand Russell (inglise matemaatik, filosoof ja loogik).

 

Õpetaja professionaalsus

Kursuse eesmärgiks oli aidata selgusele jõuda, millised õpetamismeetodid ja õpitegevused sobivad 21. sajandi keeleõppijatele kõige paremini. Teiseks uuriti,  mis vahe on kogenud keeleõpetajal ja eksperdil ning kuidas suurte muutuste ajastul “ellu jääda”.  Arutleti inglise keele kõige uuemate arengute üle ning tutvuti lähemalt kaasaegse briti kõnekeelega. Kokkuvõte kursusel käsitletud teemadest ja materjalidest avaneb varsti siin.

 

Keeleeksamiteks valmistumine

Kursuse eesmärgiks oli anda õpetajale oskused ja kindlustunne õpilaste ettevalmistamisel nõudlike keeleeksamite sooritamiseks.  Muu hulgas keskenduti meetoditele ja strateegiatele, mis aitavad õpilastel saavutada häid tulemusi kõigis neljas osaoskuses.  Samuti tutvuti erinevate hindamismeetoditega ning õpiti ise eksamiülesandeid koostama. Loomuliku osana kuulus kursuse juurde professionaalse inglise keele praktika. Kokkuvõte kursusel käsitletud teemadest ja materjalidest avaneb varsti siin.