2018.a veebruari lõpus, märtsi alguses sõitsid Itaaliasse eesti keele õpetaja Heily Soosaar ja haridustehnoloog Tuuli Tomson, et osaleda õpetajate täiendkoolitusel „Integrating ICT and new technologies into teaching“. Koolitus toimus Bolognas ja selle viis läbi IFOM.

Antud kursusel osalesid haridustöötajad Rootsist, Hispaaniast, Itaaliast, Poolast, Leedust, Šveitsist, Eestist ja Sudaanist. Õpirände sisuline fookus oli suunatud IT ja aineõpetuse lõimingule, sellele, kuidas infotehnoloogia hõlbustab nii õppematerjali esitamist kui ka selle omandamist. Lisaks oli meie kursuslaste seas palju erinevate ainete õpetajaid, mis omakorda aitas kaasa mõistmisele, kuidas aineid omavahel suhestada, seega siis kokkuvõtvalt igati lõimingurohke kursus.

Õpirände käigus tutvuti lihtsate erinevate e-õppe vahenditega ning praktiseeriti nende kasutamist, arutleti erinevate rakenduste võimaluste üle. Kursuse käigus said osalejad luua praktilisi õppeülesandeid, mida oma töös kasutada.

Käsitletud teemad:

  • lihtne foto- ja videotöötlus;
  • videotunnid ja e-tunnid;
  • e-tunnid;
  • valge tahvli rakendus ühistööna;
  • veebilehtede valmistamine;
  • õpihaldussüsteemid;
  • sotsiaalmeedia õpikogukonna toetajana.

Täpsema ülevaate käsitletud teemadest koos näidetega saab esitlusest.