25.veebruarist kuni 3. märtsini 2018. a  sõitsid Itaaliasse eesti keele õpetaja Heily Soosaar ja haridustehnoloog Tuuli Tomson, et osaleda IFOM koolitusel Integrating ICT and new technologies into teaching.

Antud õpirände sisuline fookus oli suunatud IT ja aineõpetuse lõimingule, sellele, kuidas infotehnoloogia hõlbustab nii õppematerjali esitamist kui ka selle omandamist. Lisaks oli meie kursuslaste seas palju erinevate ainete õpetajaid, mis omakorda aitas kaasa mõistmisele, kuidas aineid omavahel suhestada, seega siis kokkuvõtvalt igati lõimingurohke kursus.

Õpirände käigus tutvuti lihtsate erinevate e-õppe vahenditega ning praktiseeriti nende kasutamist, arutleti erinevate rakenduste võimaluste üle. Kursuse käigus said osalejad luua praktilisi õppeülesandeid, mida oma töös kasutada.

Käsitletud teemad:

  • lihtne foto- ja videotöötlus;
  • videotunnid ja e-tunnid;
  • e-tunnid;
  • valge tahvli rakendus ühistööna;
  • veebilehtede valmistamine;
  • õpihaldussüsteemid;
  • sotsiaalmeedia õpikogukonna toetajana.

Täpsema ülevaate käsitletud teemadest koos näidetega saab esitlusest.


Antud kursusel osalesid haridustöötajad Rootsist, Hispaaniast, Itaaliast, Poolast, Leedust, Šveitsist , Eestist ja Sudaanist.