Mustad hiired magavad

posted in: Varia | 0

Laborilt telliti potentsiaalse kopsuemfüseemi ravimi uuring loomkatsetena. Selleks telliti üle saja mustakarva hiirekese. Võimaliku ravimi keemiline koostis on ka meie laborile saladus ning kogu katse protseduur on tellija poolt ette antud. Ravimi toime uurimiseks tuleb erinevatele hiirerühmadele manustada erinevaid aineid … Read More

Valge hiire peensool

posted in: Varia | 0

On siiralt kahju, et teaduse arengu ja inimeste edukama ravimise nimel peavad paljud loomad surema. Inimesed püüavad olukorda leevendada rangete eetiliste nõuete ja „hea tava“ reeglitega loomkatsetele. Loodetavasti nii kõikjal maailmas, kaheldavalt siiski mitte igal pool. Paar valget laborihiirt jätsid … Read More

Siirdeharidus

posted in: Varia | 0

Kui see mõte pole nüüd kuskil varem kõlanud: võiks võtta kasutusele mõiste „siirdeharidus“. Pahupidi pööratuna poleks ehk nii hea  – „haridussiirdest“ kumaks läbi vanamoodne tarkuste pähe kallamine õpilastele. Siirdehariduse tähendus oleks aga sarnane siirdemeditsiiniga: alusteaduste saavutuste rakendamine praktilisse meditsiini. Seega, … Read More

Buda&Pest

posted in: Varia | 0

Suurlinn on süsteem. Organismid on süsteemid, ka rakud ja lahused on. Rändajal on lihtsam ja mõistetavam ning meeldejäävam, kui linn on ka süsteemne. Arusaadav ja samas mitmekesine transpordisüsteem, piisav teabe kättesaadavus, olulised peateed ja Doonau kenasti olulisi kohti ühendamas, lahke … Read More

IT abil tunnid huvitavamaks ja efektiivsemaks!

posted in: Bologna | 0

Meie õpirände sisuline fookus oli suunatud IT ja aineõpetuse lõimingule, sellele, kuidas infotehnoloogia hõlbustab nii õppematerjali esitamist kui ka selle omandamist. Lisaks oli meie kursuslaste seas palju erinevate ainete õpetajaid, mis omakorda aitas kaasa mõistmisele, kuidas aineid omavahel suhestada, seega … Read More

Bologna ja tema saladused

posted in: Bologna | 0

Meie õpirände sihtpunkt on Bologna – linn, kus asub Euroopa vanim toimiv ülikool. Bologna ülikool asutati 1088 ning on praegugi juhtiv akadeemiline asutus nii Itaalias kui Euroopas. See on ka suuremalt jaolt kõik, mida me enne väljasõitu selle linna kohta teadsime. … Read More

Itaalia keelest ja emakeeleõpetusest mujal maailmas

posted in: Bologna | 0

ERASMUS+ koolituse ajal käisime ka Firenzes, unustamatuid muljeid jätnud linnas. Itaalia kultuuriloos ja keele kujunemises on mõlemal linnal, nii Firenzel kui osalt ka Bolognal väga oluline roll: nimelt elas kuulus renessansikirjanik Dante Aligieri Firenzes, kuid oma loomingus, eelkõige „Infernos“ tegi … Read More

Muutunud õpikäsitus ja IKT töövahendid

posted in: Bologna | 0

Kursuse  “Integrating ICT and new technologies into teaching and education”  esimesel päeval tutvusime erinevate multimeedia töövahenditega ning arutasime koos, kuidas multimeedia sobitub kaasaja haridusse ning tänasesse koolitundi. Kõigepealt töövahenditest. Tutvusime nelja töövahendiga. Meie grupp on küllaltki suur ning on täiesti võrreldav meie kooli õpilasrühmadega – … Read More

Uued tuuled võõrkeeleõppes

posted in: Málaga | 0

Võõrkeelte õppimine ja õpetamine ei ole kaugeltki enam eesmärk omaette. Keeleoskust vajatakse üha enam teiste ainete õppimiseks ja keeleõppe kaudu uuritakse keerulisi suhteid oma kultuuri, sihtkeele kultuuri ning maailma kultuuride vahel. Keelesoravuse kõrval pööratakse tähelepanu ka sotsiaalse vastutustunde arendamisele ning … Read More

Keeleõpetaja kui keeleõppija

posted in: Málaga | 0

Üldiselt on hästi teada, et me vajame keelt suhtlemiseks; et olulised on nii keeleteadmised kui oskus neid reaalses elus rakendada;  et keeleõppimine nõuab nii vaimset kui emotsionaalset  pingutust, ja et erinevad keeleõppijad eelistavad erinevaid meetodeid. Seetõttu õnnestub paremini selline koostöö, … Read More

1 2