Õpirändest siiralt ja südamest

posted in: Málaga | 0

Kuidas rääkida rahvusvahelisest õpetajate õpirändest? Kahtlemata on see tõhus Euroopa ühtsuse tugevdamise meede ja kindlasti ka elustiil kogenud projektikirjutajatele. Samuti rõõmustavad arvukad koolitusfirmad, kes hea meelega õpirändajaid vastu võtavad.

Eelkõige võidavad õpirändest aga need, keda kannustab professionaalne uudishimu, tahe end väljaspool oma kultuuriruumi proovile panna ja valmisolek projekti õnnestumisele igakülgselt kaasa aidata.

Õpiränne tähendab tihti pikki tunde lennujaamades, kitsaid olusid ööbimiskohtades ja pingelisi tööpäevi võõras keelekeskkonnas. Teisalt võimaldab see ligi pääseda imelistele paikadele, tundma õppida inspireerivaid inimesi ja ise palju targemaks saada.

Follow Triin Lingiene:

Latest posts from