Et kõik ausalt ära rääkida, siis nipiraamatu koostamise võtsime ette vaid sellepärast, et me olime nõnda projektitaotluses lubanud. Aga aja möödudes kujunes sellest üks ütlemata hariv ja äratundmisrõõmu pakkuv tegevus. Üsna mitmes mõttes kirjutasime nipiraamatu ju iseendile, sest olime selle valmimise käigus nii valimiks kui sihtgrupiks.

Nipiraamat keskendub teemadele, mis paljudele meist lähevad väga korda, näiteks südikusele, edenemismõtteviisile, enesekehtestamisele, aga ka erinevatele põhjustele, miks inimesed pingutamast loobuvad. Kuna meid häirib peavoolumeedia kalduvus uut õpikäsitust ja fragmentaarset mõtlemist jäägitult kiita ning humaanset reformpedagoogikat ja lineaarset mõtlemist pigem laita, siis oleme projektikogumikus sõna andnud ka teadlastele ja arvamusliidritele, kes arvavad teisiti.

Tutvusime kanada-ameerika psühhoterapeudi Nathaniel Brandeni, Toronto ülikooli psühholoogiaprofessori ja kliinilise psühholoogi Jordan B. Petersoni, Stanfordi ülikooli professori Carol S. Dwecki ja maineka psühholoogi Angela Duckworth’i  kirjutatuga ning  eesti kasvatusteadlase Tiiu Kuurme ja kadunud religiooniloolase, klassikalise filoloogi ning  tõlkija Marju Lepajõe tõekspidamistega. Samuti rääkisime oma õpilastega ja paljude Euroopa riikidest pärit õpetajatega.

Nõustume suurel määral eesti pedagoogikateadlase Maie Tuulikuga, kelle sõnul ei saa õppimine tugineda vaid huvitatusele ja arusaamisele, vaid nõuab tööd ja pingutust. Samuti kiidame igati heaks briti haridustegelase Tom Sherringtoni pedagoogikapuu metafoori, mille kohaselt toimub õppimine vaid siis, kui puujuured on rikkalikult toidetud (progressiivne) ja tugevale tüvele toetuv oksastik oskuslikult struktureeritud (traditsiooniline). Seega peaksime otsima uue ja traditsioonilise õpikäsituse sümbioosi, mitte neid vastandama.

Kindlasti leiavad järgnevatelt lehekülgedelt head nõu noored õpetajad, kes ehk muretsevad rohkem kui nende kogenud kolleegid. Aga tahaks väga loota, et nii mõnegi hea mõtte või praktilise idee saab nipiraamatust kaasa igaüks, kes täna koolis töötades uue õpikäsitusega rinda pistab.

Nipiraamatu saab PDF formaadis  alla laadida siin.
Nipiraamatut saab e-raamatuna (30 lk) lugeda siin.