Muutunud õpikäsitus ja IKT töövahendid

posted in: Bologna | 0

Kursuse  “Integrating ICT and new technologies into teaching and education”  esimesel päeval tutvusime erinevate multimeedia töövahenditega ning arutasime koos, kuidas multimeedia sobitub kaasaja haridusse ning tänasesse koolitundi.

Kõigepealt töövahenditest. Tutvusime nelja töövahendiga. Meie grupp on küllaltki suur ning on täiesti võrreldav meie kooli õpilasrühmadega – õppijaid on palju, eesmärgid on erinevad, samuti asuvad õppijad ka erinevatel tasemetel. Milliseid vahendeid me siis ise läbi proovisime? Tutvusime veebipõhise fototöötlusvahendiga Snapseed, fotokollaaži töövahendiga Photogrid, lihtsa veebipõhise videotöötlusvahendiga Magisto ning interaktiivse veebitahvliga Lensoo Create.  Kõiki neid vahendeid on võimalik kasutada oma isikliku nutivahendiga ehk prakitseerida VOSKi (Võta Oma Seade Kaasa).

Muutunud õpikäsituse kohaselt on õpetaja mitte informatsiooni jagaja, vaid seoste looja ning väärtushoiakute kujundaja. Seega on väga oluline, et õppija oleks aktiivne tegutseja. Antud tehnoloogiad sobivad muutunud õpikäsitusega hästi kokku, sest kõiki antud tööriistu kasutades on õpilased aktiivselt ülesande juures. Samas on pedagoogiline pool kindlasti väga oluline, sest ülesandepüstitusest, eesmärkidest ning tööde analüüsist oleneb, mil määral õppimine toimus.

Tehnoloogia kasutamist õppetöös peab toetama ka infrastruktuur. Näiteks piltide üleslaadimiseks veebikeskkonda või videotöötlemiseks veebis peab olema piisavalt kiire WiFi. Vastasel juhul muutub ootamine tüütuks ning tööks kuluv aeg ei ole mõistlik. Rääkides VOSKist on õpetajal veel mitmeid väljakutseid.  Näiteks, et oma seadet kasutada, peab õppija rakenduse alla laadima või konto looma. Isikliku seadme puhul aga seda pealesundida ei saa. Õnneks on fototöötluse puhul hea asi see, et sarnaseid ja lihtsaid rakendusi on väga palju. Kuna igaüks meist pildistab, siis võime kasutada rakendusi, mis meile meeldivad ning millega oleme harjunud. Enamus neist on hästi lihtsad ning intuitiivselt kasutatavad.