IT abil tunnid huvitavamaks ja efektiivsemaks!

posted in: Bologna | 0

Meie õpirände sisuline fookus oli suunatud IT ja aineõpetuse lõimingule, sellele, kuidas infotehnoloogia hõlbustab nii õppematerjali esitamist kui ka selle omandamist. Lisaks oli meie kursuslaste seas palju erinevate ainete õpetajaid, mis omakorda aitas kaasa mõistmisele, kuidas aineid omavahel suhestada, seega siis kokkuvõtvalt igati lõimingurohke kursus.

Paljudest tutvustatud ja käsitletud võimalustest anname ülevaate neist, mis meile tundusid tähtsamad.

Fototöötlusvõimalusi pakkuvad keskkonnad Snapseed (https://www.tomsguide.com/us/snapseed,review-4400.html)

ja PhotoGrid (http://www.cmcm.com/en-us/photo-grid/)

on kasulikud, tegemaks kokkuvõtet mingist õppekäigust, projektist, miks ka mitte kollaažina anda ülevaade õpitust, loetud kirjandusteosest. Mõlemad on suhteliselt lihtsalt kasutatavad ja käepärased ka seetõttu, et kättesaadavad mobiilirakendustena.

Magisto (https://www.magisto.com/) on video tegemise keskkond, milles on erinevaid tekstilisamise ja video töötlemise võimalusi.  Kasutatav nt õppevideo tegemiseks, ülevaate andmiseks, mingi materjali tagasisidestamiseks.

Eddpuzzle (https://edpuzzle.com/) on keskkond, milles saab videot töödelda õppematerjaliks. Sobivale videole on võimalik lisada teksti, küsimusi, ülesandeid, siis jagada seda õpilastega ja lasta neil selle põhjal õppida materjali, ka saada selle kohta tagasiside kas kodus või tunnis. Kõigele lisaks on samas keskkonnas ka õpilaste tulemused fikseeritud. Seega siis tõesti õpetajale hea abivahend.

TED-Ed (https://ed.ted.com/) on eelmisega natuke sarnane e-tunni loomisekeskkond, kuid märksa rohkemate võimalustega: see on selline keskkond, kuhu saab luua kas või terve kursuse, lisades võimaluse diskussiooniks, tööde esitamiseks jne. Tunnid on võimalik avalikustada (https://ed.ted.com/lessons) või jagada vaid soovitud inimestaga.

Lensoo Create (https://www.youtube.com/watch?v=NJPwuWTkyZg) on nn valge tahvli keskkond, milles saab teha fototöötlust, luua teksti, teha kokkuvõtteid, salvestada heli. Tahvelarvutite kasutamine annab võimaluse kiiresti ja loovalt koondada õpitut, teha õpijuhendeid, analüüsida teoseid vms.

Sotsiaalmeediavahenditest  oli Pinterest (https://www.pinterest.com/) see, mis ehk pälvis tähelepanu rohkem kui teised, sest seal on üsna süstematiseeritud materjal.

Siin esitatu on vaid osa neist materjalidest, millega tutvusime ja töötasime, valiku tegime selle põhjal, mis meile tundus uuem, huvitavam ja meile sobilikum