Uued tuuled võõrkeeleõppes
|

Võõrkeelte õppimine ja õpetamine ei ole kaugeltki enam eesmärk omaette. Keeleoskust vajatakse üha enam teiste ainete õppimiseks ja keeleõppe kaudu uuritakse keerulisi suhteid oma kultuuri, sihtkeele kultuuri ning maailma kultuuride vahel. Keelesoravuse kõrval pööratakse tähelepanu ka sotsiaalse vastutustunde arendamisele ning … Read More

Keeleõpetaja kui keeleõppija
|

Üldiselt on hästi teada, et me vajame keelt suhtlemiseks; et olulised on nii keeleteadmised kui oskus neid reaalses elus rakendada;  et keeleõppimine nõuab nii vaimset kui emotsionaalset  pingutust, ja et erinevad keeleõppijad eelistavad erinevaid meetodeid. Seetõttu õnnestub paremini selline koostöö, … Read More

Õpirändest siiralt ja südamest
|

Kuidas rääkida rahvusvahelisest õpetajate õpirändest? Kahtlemata on see tõhus Euroopa ühtsuse tugevdamise meede ja kindlasti ka elustiil kogenud projektikirjutajatele. Samuti rõõmustavad arvukad koolitusfirmad, kes hea meelega õpirändajaid vastu võtavad. Eelkõige võidavad õpirändest aga need, keda kannustab professionaalne uudishimu, tahe end … Read More

Kogumisest ja kogemisest
|

Me kogume ja kogeme. Me omandame ja talletame teadmisi, vilumusi ja suutlikkust ning saavutame pädevused. Teisalt elame me läbi, mõtleme kaasa, võtame vastu ja samastame end sündivaga. Neil eesti kasvatusteadlase Tiiu Kuurme mõtetel põhineb kogu meie projekti idee — otsida … Read More