2017/2018 õa

September:  projektijuhtimise tegevused;  projekti kodulehe kavandamine;  õpirände sisekoolitus

Oktoober:õpiränne Málagasse (Hispaania haridussüsteemi, uuenduslike õppekavade, õppemeetodite ja õpetamispraktikatega tutvumine;  Euroopa koolide esindajatega kontaktide loomine võimaliku tulevase koostöö arendamiseks)

November: levitustegevused; projekti kodulehe arendamine

Detsember: projektijuhtimise tegevused; esimene vahehindamine

Jaanuar: õpirände sisekoolitus; uue õppevara arendamine

Veebruar: õpiränne Bolognasse koolitusele „Integrating ICT and new technologies into teaching and education“ (IFOM );  Itaalia  haridussüsteemi, koolide parimate praktikatega tutvumine ja õpetajate ning õpilaste digipädevuste arendamise aktuaalsete suundumuste ning meetodite põhjalik tundmaõppimine; külastatavate koolide ja teiste Euroopa koolide esindajatega kontaktide loomine võimaliku tulevase koostöö arendamiseks

Märts:  levitustegevused; projekti koduehe arendamine

Aprill:  õpiränne Budapesti koolitusele „Basic immunology and in vitro pharmacology“;  intensiivne õppetöö teaduslaboris tippteadlaste käe all (osaleb kaks loodussuuna õpetajat)

Meie peamised juhendajad, paremalt: Endre Mikus, Olga Losonczi, Agnes Hajnal’i. Keskel laboriõppurid Aleksandr Kirpu ja Urmas Tokko.

Vaata veel uudist Tamme gümnaasiumi kodulehel, millelt lähevad ka lingid projekti ajaveebi sissekannetele.

Mai: uue õppevara arendamine; projektijuhtimise tegevused

Juuni: TTG arendustöö ja rahvusvahelise koostöö arengukava töögruppide arutelud ja kooli juhtkonna tagasiside; teine vahehindamine

Juuli: õpiränded Cambridge’i  koolitustele: “Expert Teaching” juuli alguses …

… ja „Teaching Exam Classes“ juuli lõpus-augusti alguses; võõrkeelte õpetamise aktuaalsete suundumuste põhjalik tundmaõppimine, praktilised inglise keele kui võõrkeele õpetamise metoodika töötoad eksamiklasside ja kombineeritud õppe kontekstis

 

August: projekti kodulehe arendamine

2018/2019 õa

September: levitustegevused; projektijuhtimise tegevused

Oktoober: uue õppevara arendamine ja testimine; avatud tunnid

November: uue õppevara arendamine ja testimine; avatud tunnid

Detsember: levitustegevused; projektijuhtimise tegevused; kolmas vahehindamine

Jaanuar: õpirände ettevalmistuskoolitus; uue õppevara arendamine

Veebruar: õppekäik Dublinisse;  Iiri haridussüsteemi, uuenduslike õppekavade, õppemeetodite ja õpetamispraktikatega tutvumine;  Euroopa koolide esindajatega kontaktide loomine võimaliku tulevase koostöö arendamiseks (osaleb kaks meditsiinisuuna õpetajat)

Märts: õppekäik  Reykjavikki;  Islandi haridussüsteemi, uuenduslike õppekavade, õppemeetodite ja õpetamispraktikatega tutvumine; Euroopa koolide esindajatega kontaktide loomine võimaliku tulevase koostöö arendamiseks (osaleb kaks kultuurisuuna õpetajat)

Aprill: levitustegevused;  projekti veebisaidi arendamine

Mai: uue õppevara arendamine, testimine ja avatud tunnid; filmiprojekt

Juuni: TTG arendustöö ja rahvusvahelise koostöö arengukava töögruppide arutelud ja kooli juhtkonna tagasiside; tegevuskava väljatöötamine uue õppevara lülitamiseks TTG õppekavasse

Juuli: projekti veebisaidi lõpetamine ja brošüüri  “Uue õpikäsituse nipiraamat heale õpetajale” koostamine

August: projekti tulemuste ja mõju lõplik hindamine