2017/2018 õa

September:  projektijuhtimise tegevused;  projekti kodulehe kavandamine 

Oktoober: esimene õpirändeks ettevalmistav sisekoolitus; õpiränne Málagasse (Hispaania haridussüsteemi, uuenduslike õppekavade, õppemeetodite ja õpetamispraktikatega tutvumine;  Euroopa koolide esindajatega kontaktide loomine võimaliku tulevase koostöö arendamiseks)

November: levitustegevused; projekti kodulehe arendamine

Detsember: projektijuhtimise tegevused; esimene vahehindamine

Jaanuar: teine õpirändeks ettevalmistav koolitus; uue õppevara arendamine

Veebruar: õpiränne Itaaliasse koolitusele „Integrating ICT and new technologies into teaching and education“ (IFOM );  Itaalia  haridussüsteemi, koolide parimate praktikatega tutvumine ja õpetajate ning õpilaste digipädevuste arendamise aktuaalsete suundumuste ning meetodite põhjalik tundmaõppimine; külastatavate koolide ja teiste Euroopa koolide esindajatega kontaktide loomine võimaliku tulevase koostöö arendamiseks

Märts:  levitustegevused; projekti koduehe arendamine; eTwinningu projekti käivitamine

Aprill:  õpiränne Ungarisse koolitusele „Basic immunology and in vitro pharmacology“;  intensiivne õppetöö teaduslaboris tippteadlaste käe all (osaleb kaks loodussuuna õpetajat)

Meie peamised juhendajad, paremalt: Endre Mikus, Olga Losonczi, Agnes Hajnal’i. Keskel laboriõppurid Aleksandr Kirpu ja Urmas Tokko.

Vaata veel uudist Tamme gümnaasiumi kodulehel, millelt lähevad ka lingid projekti ajaveebi sissekannetele.

Juuli: õpiränne Suurbritanniasse  kahele samal ajal toimuvale koolitustele „Teaching Exam Classes“  ja „Blended learning“; võõrkeelte õpetamise aktuaalsete suundumuste põhjalik tundmaõppimine, praktilised inglise keele kui võõrkeele õpetamise metoodika töötoad eksamiklasside ja kombineeritud õppe kontekstis; (osaleb kaks inglise keele õpetajat, kumbki ühel koolitusel)

Mai: uue õppevara arendamine; projektijuhtimise tegevused

Juuni: TTG arendustöö ja rahvusvahelise koostöö arengukava töögruppide arutelud ja kooli juhtkonna tagasiside; teine vahehindamine

August: projekti kodulehe arendamine

2018/2019 õa

September: levitustegevused; projektijuhtimise  tegevused

Oktoober: kolmas õpirändeks ettevalmistav koolitus; uue õppevara arendamine

November: õppekäik Saksamaale;  Saksamaa haridussüsteemi, uuenduslike õppekavade, õppemeetodite ja õpetamispraktikatega tutvumine;  Euroopa koolide esindajatega kontaktide loomine võimaliku tulevase koostöö arendamiseks (osaleb kaks meditsiinisuuna õpetajat)

Detsember: levitustegevused; projektijuhtimise tegevused; kolmas vahehindamine

Jaanuar: neljas õpirändeks ettevalmistav koolitus; teise eTwinning projekti käivitamine; uue õppevara arendamine

Veebruar: projekti veebisaidi arendamine

Märts: õppekäik  Islandile;  Islandi haridussüsteemi, uuenduslike õppekavade, õppemeetodite ja õpetamispraktikatega tutvumine; Euroopa koolide esindajatega kontaktide loomine võimaliku tulevase koostöö arendamiseks (osaleb kaks kultuurisuuna õpetajat)

Aprill: levitustegevused;  projekti veebisaidi arendamine

Mai: uue õppevara arendamine

Juuni: TTG arendustöö ja rahvusvahelise koostöö arengukava töögruppide arutelud ja kooli juhtkonna tagasiside; tegevuskava väljatöötamine uue õppevara lülitamiseks TTG õppekavasse

Juuli: projekti veebisaidi lõpetamine ja brošüüri  “Uue õpikäsituse nipiraamat heale õpetajale” koostamine

August: projekti tulemuste ja mõju lõplik hindamine; ettevalmistused lõpparuande kirjutamiseks